Pokaż Biuro Rachunkowe s.c. Halina Gajda i Lucjan Gajda na większej mapie


Lucjan Gajda

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek:
9.00 - 17.30

Sobota:
9.00 - 14.00

Telefon:
(22) 671-34-64
Fax:
(22) 671-17-43

Formularz kontaktowy

Mapa - jak do nas dojechać
Wyślij


Biuro Rachunkowe specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie prowadzenia między innymi: 

 • ksiąg rachunkowych
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałtu ewidencjonowanego
 • ewidencji rozliczeń podatku VAT
 • kadr i płac
 • ewidencji ZUS
 • rozliczeń rocznych - PIT
 • sporządzanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

Księgi rachunkowe

 • Opracowanie dokumentacji podstawowych zasad rachunkowości wg potrzeb;
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i dziennikach - czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania Raks;
 • Ewidencja środków trwałych - amortyzacja;
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald;
 • Sporządzanie bilansu i sprawozdania na koniec roku obrachunkowego;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
 • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczace poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego i rachunkowości;

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Dokumenty rejestrujące firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów - czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania WF-Kaper;
 • Ewidencja środków trwałych - amortyzacja;
 • Ewidencja wyposażenia;
 • Sporzadzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
 • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego;
 • Roczne rozliczenia podatku dochodowego;

Ryczałt ewidencjonowany

 • Dokumenty rejestrujące firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Księdze Przychodów - czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania WF-Kaper;
 • Ewidencja wykazu środków trwałych;
 • Wyliczenia należnego podatku za miesiące rozliczeniowe;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
 • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego;
 • Roczne rozliczenia podatku dochodowego.

Ewidencja VAT

 • Dokumenty rejestrujące firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Urzędzie Skarbowym (VAT-R);
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Rejestrze Zakupów i Sprzedaży - czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania WF-Kaper;
 • Sporzadzanie deklaracji podatkowych VAT-7 i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
 • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego;

Kadry i płace

 • Prowadzenie ewidencji pracowników (kartoteka wynagrodzeń, kartoteka podatkowa, kartoteka zasiłkowa, ewidencja czasu pracy miesięcznej oraz rocznej, kartoteka urlopowa, lista obecności);
 • Sporządzanie dokumentów podstawowych (umowa o pracę, umowa-zlecenie, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu);
 • Sporządzanie listy płacowych wg różnych form zatrudnienia (wynagrodzenie stałe, stawki godzinowe, dodatki, premia, potrącenia, wynagrodzenie chorobowe) - czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania Raks 2000 - Kadry i Płace;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i informacji o wynagrodzeniach PIT-4R, PIT-11, PIT-8C i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego oraz dla pracowników;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy podatków, przelewy wynagrodzeń);
 • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji kadrowej wg przepisów prawa pracy;

Ewidencja ZUS

 • Sporządzanie dokumentów rejestrujących firmę i pracowników wg zasad obowiązujących po reformie Ubezpieczeń Społecznych;
 • Sporządzanie deklaracji i raportów (DRA, RCX, RSA, RZA) oraz przekazywanie ich do poszczególnych oddziałów ZUS za potwierdzeniem bądź drogą elektroniczną - czynności wykonywane są przy użyciu oprogramowania Płatnik;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy składek);
 • Sporządzanie zaświadczeń pracodawcy o wysokości wynagrodzeń dla celów ustalenia zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego);
 • Sporządzanie informacji RMUA dla wszystkich pracowników;

Rozliczenia roczne - PIT

 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych:
  • PIT-28 - dla płacących podatek w formie ryczałtu (w terminie do dnia 31 stycznia);
  • PIT-36 - dla uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodów uzyskanych za granicą oraz innych samodzielnie rozliczających podatek w ciągu roku;
  • PIT-39 - dla uzyskujących przychody ze zbycia nieruchomości
  • PIT-38 - dla uzyskujących przychody ze zbycia papierów wartościowych
  • PIT-37 - dla pozostałych podatników;
 
Deklaracje sporządzamy w ciągu 24 godzin. Na życzenie klienta wysyłamy elektronicznie do Urzędu Skarbowego.

Aktualności

Liity na rok 2018

- Mały podatnik 
5 176 000 zł.
- Ryczałt ewidencjonowany
1078425 zł.
- Ryczałt płacony kwartalnie
107 842,50 zł.
- Księgi rachunkowe 
8 627 400 zł.
- Podatek VAT
200 000 zł.
- Jednorazowa amortyzacja
215 000 zł.
- Minimalne wynagrodzenie pracownika 
2 100,00zł. 

Jak do nas dojechać

Mapa - jak do nas dojechać

Copyright © 2018 by Lucjan Gajda. Desigh by infolucas, webdevelop by IT Innovations